IP của bạn là: 172.70.35.15

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien/137-patch-panel-24-port-cat6.htm Thanh đấu nối Patch Panel 24 port Cat6 Commscope hàng chính hãng